LECZNICA WETERYNARYJNA ARKA - Ozorków - lecznica,weterynaryjna,arka,lekarz,zwierzat,weterynaria,weterynarii,weterynarz,pomoc,badania,badanie,choroby,laboratorium,laboratoryjne,odrobaczanie,kastracja,kastracje,klinika,sterylizacja,sterylizacje,sterylizowan

Badania laboratoryjne

Bardzo pomocne w diagnostyce chorób są wyniki badań laboratoryjnych.
Pomagają postawieniu szybkiej i trafnej diagnozy oraz podniesieniu skuteczności leczenia.
Mogą one poinformować nas o zmianach toczących się w organizmie, o dysfunkcji narządów wewnętrznych oraz i stopniu ich zaawansowania.

Rodzaje materiału biologicznego pobieranego do badań laboratoryjnych:
- krew żylna,
- krew tętnicza,
- osocze,
- surowica,
- mocz,
- treść żołądka,
- kał,
- płyn mózgowo-rdzeniowy,
- płyn z jam ciała.
 

KREW

Badanie hematologiczne ( w nawiasach [] podane są wartości dla zwierzęcia zdrowego pies , kot w jednostkach tradycyjnych [g/dl] ):
- krwinki czerwone (erytrocyty, RBC) [ 5,5-8,0 ; 6,5-10,0 ] - ...
- hemoglobina (HBG) [ 12,0-18,0 ; 8,0-15,0 ] - ...
- hematokryt (HCT) [ 37,0-55,0 ; 24,0-45,0 ] - ...
- wskaźniki czerwonokrwinkowe:
   - MCV [ 60,0-77,0 ; 39,0-55,0 ] - ...
   - MCH [ 19,0-24,0 ; 13,0-17,0 ] - ...
   - MCHC [ 32,0-36,0 ; 30,0-36,0 ] - ...
- odczyn Biernackiego (OB po 60 minutach) [ 1-6 ; 2-6 ] - ...
- krwinki białe (WBC) [ 9000-10000 ; 10000-15000 ] - ...
- leukogram:
   - granulocyty obojętnochłonne:
      - pałeczkowate [ 0-3 ; 0-3 ] - ...
      - segmentowane [ 60-77 ; 35-75 ] - ...
   - granulocyty kwasochłonne [ 2-10 ; 2-12 ] - ...
   - granulocyty zasadochłonne [ 0 ; 0 ] - ...
   - lymfocyty [ 12-30 ; 20-55 ] - ...
   - monocyty [ 3-10 ; 1-4 ] - ...
   - krwinki płytkowe [ 200-580 ; 100-400 ] - ...

Badanie biochemiczne ( w nawiasach [] podane są wartości dla zwierzęcia zdrowego pies , kot w jednostkach tradycyjnych [g/dl] ):
- aminotransferaza alaninowa (ALAT) [ 3-50 ; 20-107 ] - ...
- aminotransferaza asparaginianowa (ASPAT) [ 1-37 ; 6-34 ] - ...
- amylaza (AMY) [ 388-1800 ; 433-1248 ] - ...
- białko całkowite [ 55-70 ; 60-80 ] - ...
- bilirubina [ 0,0-0,02 ; 0,0-0,04 ] - ...
- glukoza [ 70-120 ; 100-130 ] - ...
- kreatynina [ 1,0-1,7 ; 1,0-1,8 ] - ...
- mocznik [ 9-21 ; 12-33 ] - ...
- fosfataza zasadowa (ALP) [ 20-155 ; 23-105 ] - ...

MOCZ

dobowa ilość moczu [ 0,1 - 2,0 ; 0,04 - 0,25 ] - ...
barwa - słomkowa do żółtej.
przejrzystość - przejrzysty.
gęstość względna [ 1,016 - 1,045 ; 1,025 - 1,060 ]
odczyn - kwaśny [ pH <= 6 ]
białko - w moczu prawidłowym - brak białka
hemoglobina - w moczu prawidłowym - brak hemoglobiny
bilirubina - w moczu prawidłowym - brak bilirubiny
glukoza - w moczu prawidłowym - brak glukozy
związki ketonowe - śladowe ilości
indykan - [ 10-30 ; - ]
kreatynina i mocznik otrzymywane ze zbiórki dobowej
osad moczu (uorganizowane i nieuorganizowane składniki osadu)

KAŁ

dobowa masa
barwa
składniki (śluz, włóknik, krew)
badanie chemiczne

PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY

barwa i przejrzystość
gęstość względna
pleocytoza
skład chemiczny

PŁYN Z JAM CIAŁA

 

Wykonujemy także badania:

mikrobiologiczne materiału pochodzącego od zwierząt np: wymazy, posiew materiału pobranego podczas sekcji, antybiogram,

mikrobiologiczne mleka w kierunku mastitis (bydło, małe przeżuwacze), antybiogram,

parazytologiczne kału zwierząt domowych i egzotycznych, wymazów z wola, kloaki od ptaków głównie gołębie, drób,

parazytologiczne i mykologiczne zeskrobin ze skóry ssaków i ptaków,

w kierunku chorób ryb (sekcja, bakteriologia, mykologia, parazytologia) antybiogram,

sekcyjne opis, z ewentualnym pobraniem próbek do dalszych badań laboratoryjnych,


powrót